fbpx

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
 2. Cele przetwarzania danych osobowych
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 4. Informacje o odbiorcach danych
 5. Okres przechowywania danych osobowych
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
 7. Pliki cookies

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Patyna, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, z siedzibą w Szczecinie, ul. Wczasów 23, kod pocztowy 70-771 Szczecin, o numerze NIP 9551504310, REGON 810148307
  Dane kontaktowe:
  Adres korespondencyjny: Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna, Wczasów 23, 70-771, Szczecin
  Telefon: 604088889 Adres poczty elektronicznej: wojciechpatyna@wp.pl

  2. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas:
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w serwisie, zamawiania produktów w ramach usługi zamawiania produktów w sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
 • w celu obsługi i realizacji składanych zamówień, w tym rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy oraz na potrzeby marketingu i promocji usług i produktów własnych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) oraz podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celu obsługi założonego konta w sklepie internetowym oraz na forum prowadzonym przez Administratora – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
 • w celu wysyłania pocztą elektroniczną wartościowych wiadomości, powiadomień o nowościach i promocjach, własnych materiałów marketingowych lub Zaufanych Partnerów (newsletter oraz informacje handlowe) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
 • w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub innych osób fizycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; (art. 6 ust. 1 lit. D RODO)
 • w celu związanym z realizacją obowiązków wynikających z prawa powszechnie obowiązującego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

  3. Informacje o odbiorcach danych

  W celu utrzymania konta użytkownika, administracji kontami poczty elektronicznej, obsługi zamówień Państwa dane mogą być przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym podmiotom. Powierzenie danych zewnętrznym dostawcom może w szczególności dotyczyć następujących usług: kurier i poczta, hosting i utrzymanie serwerów, przetwarzanie danych w chmurze, mailing, szybkie płatności, księgowość,banki.

  4. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne do utrzymania konta użytkownika oraz realizowania zamówień, obsługi sprzedaży oraz obsługi reklamacji. Możemy zachować dane w zakresie niezbędnym do dochodzenia zaległych należności lub w przypadku konieczności podjęcia działań w związku z naruszeniem regulaminu serwisu lub powszechnie obowiązującego prawa. W powyższych przypadkach, dane osobowe mogą być przechowywane także po usunięciu konta użytkownika, jednak nie dłużej niż przez okres potrzebny do zrealizowania powyższych celów. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

  5. Prawa osób, których dane dotyczą

  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:
  A) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  B) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku gdy do przetwarzania danych była konieczna odrębna zgoda,
  C) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Pliki cookies

  W ramach wykorzystywanych plików cookies możemy wyróżnić następujące pliki:
  A) Pliki niezbędne do działania Sklepu internetowego – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie do Konta Klienta, nawigowanie po serwisie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,
  B) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu – brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji,
  C) Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, Klient m. In. Nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostanie mu wyświetlona spersonalizowana oferta Sklepu,
  D) Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. Analityki danych – w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności sklepu.

  Dodatkowo.

  W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
  końcowym Użytkownika.

  Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pin It on Pinterest