Gdy zabraknie ci racjonalnych argumentów.
Ilustrowane wiersze, piosenki i dialogi.
Zamiast słów mówią rośliny.